چندی پیش و بر اساس تصمیم شورای ترافیک؛ شهرداری گنبد اقدام به ایجاد بلوار در بیست متر مقداد نمود که در آن زمان موجب اعتراض بسیاری از رانندگان و ساکنین این محله( کوی پلیس چای بویین) شد. زیرا دسترسی این محله و بسیاری از رانندگان عبوری به سمت داخل شهر را دچار اختلال و مسیر را دورتر می‌کرد، چرا که در‌ چندین تقاطع برای محل تردد رانندگان بلوارِ احداثیِ یکسره، مسیر‌ را مسدود کرده بود.

چندی پیش و بر اساس تصمیم شورای ترافیک؛ شهرداری گنبد اقدام به ایجاد بلوار در بیست متر مقداد نمود که در آن زمان موجب اعتراض بسیاری از رانندگان و ساکنین این محله( کوی پلیس چای بویین) شد. زیرا دسترسی این محله و بسیاری از رانندگان عبوری به سمت داخل شهر را دچار اختلال و مسیر را دورتر می‌کرد، چرا که در‌ چندین تقاطع برای محل تردد رانندگان بلوارِ احداثیِ یکسره، مسیر‌ را مسدود کرده بود.

تصویر جدید از تقاطع مقداد و موسی بن جعفر نشان می‌دهد قسمتی از بلوار این چهارراه برچیده شده است.

پیشنهاد می‌گردد مسئولین متولی در شهرداری و شورای ترافیک قبل از اجرای طرح‌های ترافیکی اینچنینی می‌بایست نتیجه کار را قبل از اجرا سنجیده و رضایت مردم را مورد توجه قرار دهند زیرا پروژه و طرحی که در آن رضایت مردم لحاظ نگردد و یا در عمل گره ای از مشکلات مردم را باز نکند یا گرفتاری شهروندان را مضاعف کند در عمل شکست خواهد خورد، موضوعی که تصویر فوق گویای این امر می‌باشد.

حال اینکه اصلاح و بازگشایی این بلوار توسط شهرداری انجام شده یا بصورت خودجوش توسط شهروندان صورت گرفته هر چه هست موجب تسهیل در رفت و آمد رانندگان در این نقطه شده است.

  • نویسنده : طاهر زیتونلی