معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان با بیان این که میزان فرسایش خاک در استان از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: میانگین فرسایش در گلستان سالانه ۱۶.۲ تن در هکتار است.

رمضان بهترک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: فرسایش در غرب گلستان از هشت تن در هکتار در سال شروع می‌شود و تا در شرق و شمال استان در اراضی لسی سالانه به ۳۵ تن در هکتار می‌رسد.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: راه‌های جلوگیری از فرسایش خاک متفاوت است که یکی از آنها، عملیات بیولوژیک در عرصه‌های منابع طبیعی و ملی است.

وی ادامه داد: اگر خاک از دست برود جایگزین ندارد در نتیجه زمین هم حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد و خسارت زیادی را به منطقه تحمیل می‌کند.

بهترک بیان کرد: میزان فرسایش خاک در گلستان از میانگین کشوری بالاتر است، میانگین فرسایش در استان سالانه ۱۶.۲ تن در هکتار بوده و میانگین کشوری ۱۵ تن است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: گلستان، خاک‌های حساس به فرسایش زیادی دارد که در شمال و شرق واقع شده است؛ ۴۵۰ هزار هکتار اراضی لسی در این منطقه قرار داشته که گالی و فرسایش زیادی تولید می‌کنند و باعث می‌شود عدد فرسایش استان بالا برود.

وی اضافه کرد: چون خاک منبع تولید غذایی استان است بر این اساس باید راه‌های مقابله و پیشگیری اجرایی شده که یکی از آنها مدیریت کشت در اراضی شیبدار است و باید کشت‌های متناسب و پایدار انجام شده تا در معرض شخم و شیار قرار نگیرد.

بهترک گفت: در اراضی زراعی شیبدار استان شخم در جهت شیب انجام شده و سالانه هر سال شخم می‌خورد، لذا در مواقع بارندگی با جریان رواناب به حالت گل آلود پایین می‌آید، در نتیجه بهترین راه حل این است که گونه‌های پایدار مانند درختان مثمره بکاریم.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان ادامه داد: یا در شیب‌های بالای ۱۰ تا ۱۸ درصد تراس زراعی ایجاد کنیم تا خاک در داخل اینها از بین نرود و در همان منطقه باقی بماند.

وی اضافه کرد: علاوه بر مدیریت پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی، باید سازه‌های تثبیت بستر در داخل آبراهه‌ها ایجاد شود که اجازه عبور خاک را نمی‌دهد در نتیجه از پرشدگی مخازن سدها و آسیب به تأسیسات زیربنایی هم جلوگیری می‌شود.

بهترک افزود: سازه‌های رسوب گیر، جلوی رسوبات را در همان آبراهه‌ها و خطر رأس های می‌گیرند و از حمل آنها به پایین دست جلوگیری می‌کنند.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان بیان کرد: حد نظارت ما اراضی ملی (جنگل‌های ۴۵۲ هزار هکتار) و ارضی مرتعی (۸۶۲ هکتار) است و باید عملیات احیاء و اصلاح را روی این اراضی انجام دهیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر