کشاورزان قبل از شروع بهره برداری از چاه‌ها پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در سال آبی جاری، کشت شالی به صورت غرقابی در زمین‌های که از آب چاه استفاده می‌کنند ممنوع شده است.

عبدالاحد باشقره، با هشدار خشکسالی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی که از سال آبی گذشته آغاز شده است و کسری مخزن سفره‌های آب زیرزمینی، برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به منابع آب و محصولات زراعی، کشاورزان از کشت محصولات پرآب طلب با استفاده از آب‌های زیرزمینی خودداری کنند.

او هم چنین از کشاورزان خواست؛ در کشت آبی بهاره و تابستانه در زمین‌هایی که از آب چاه استفاده می‌کنند ۲۰ درصد سطح کشت خود را کاهش دهند.

او افزود: بهره برداری از چاه‌های کشاورزی که پروانه بهره برداری آن‌ها تمدید نشده غیر مجاز است و برای خسارت به آب‌های زیر زمینی، باید خسارت دهند.

باشقره از چاه داران خواست؛ قبل از شروع بهره برداری از چاه‌ها پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند.

او افزود:کشاورزانی که با کشت محصولات پر آب طلب اقدام به بهره برداری از آب‌های زیرزمینی به بیش از سقف مندرج در پروانه‌های بهره برداری خود کنند نیز مشمول پرداخت خسارت به آب‌های زیرزمینی می‌شوند.

  • منبع خبر : صداوسیما