یکی از کاربران پایگاه اخبار گنبد با ارسال این‌‌ تصاویر برایمان‌ نوشت: چند بار نزدیک بود تصادف کنه

یکی از کاربران پایگاه اخبار گنبد با ارسال این‌‌ تصاویر برایمان‌ نوشت: چند بار نزدیک بود تصادف کنه
هم به عابر پیاده هم به ماشینای در حال حرکت و پارک شده
یکی نیس بهش بگه آخور رو با پراید حمل نمیکنن!

نحوه بار زدن خطرناک خودروی پراید در ورودی شهر گنبدکاووس

نحوه بار زدن خطرناک خودروی پراید در ورودی شهر گنبدکاووس

 

  • نویسنده : راضیه اونق