آئین بهره‌برداری از هنرستان تمام خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد.

آئین بهره‌برداری از هنرستان تمام خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد.

در این مراسم مسئولین شهرستان و استان نیز حضور داشتند.

 

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

هنرستان خیرساز ۱۲ کلاسه زنده یاد احمد محمدی در گنبدکاووس افتتاح شد +گزارش تصویری

  • نویسنده : فریدون قارئی