بر اساس پیش‌بینی انجام شده امسال درآمد ما از بخش کشاورزی گلستان رشد ۳۵ الی ۴۰ درصدی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام شده امسال درآمد ما از بخش کشاورزی گلستان رشد ۳۵ الی ۴۰ درصدی خواهد داشت.

سید محمد دهنوی: کشت در دیمزارها موضوع مهمی است و به عبارتی دیگر مهم ترین کار در سال مزین به “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” کشت در دیمزارها است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در دنیا سطح زیرکشت دیمزارها به ۶۰ الی ۷۰ درصد می رسد، افزود: اگر ما به این مهم دست پیدا کنیم انقلابی در جهش تولید رخ می دهد.

دهنوی با بیان اینکه امسال به طور میانگین در هر هکتار بین پنج تا ۶ میلیون تن شالی در گلستان برداشت شد، تأکید کرد: برداشت شالی در استان مازندران در هر هکتار به ۱۱ تن هم می رسد و این دستاورد گره زدن حوزه کشاورزی به دانش بنیان و استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات و کشاورزی است.

وی با تأکید بر اینکه باید به حوزه کشاورزی اهمیت ویژه تری دهیم، خاطرنشان کرد: کشاورزی مهم ترین مزیت گلستان است و حوزه اقتصادی استان بخش اعظمی از موفقیت خود را مدیون حوزه کشاورزی است، امسال پیش بینی ما از درآمد بخش کشاورزی رشد ۳۵ الی ۴۰ درصدی است.

  • منبع خبر : ایسنا