مدیرعامل شرکت ملی پست: در سال ۱۴۰۱ و سه ماه اول سال جاری حدود چهار میلیون کارت سوخت برای توزیع به پست تحویل داده شده که نزدیک به ۴۰ درصد از این کارت‌ها فقط در بهمن و اسفند بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست: در سال ۱۴۰۱ و سه ماه اول سال جاری حدود چهار میلیون کارت سوخت برای توزیع به پست تحویل داده شده که نزدیک به ۴۰ درصد از این کارت‌ها فقط در بهمن و اسفند بوده است.

درحال حاضر کمتر از ۱۰ درصد کارت‌ها در باجه های معطله پست است که مهمترین دلیل آن نقص نشانی و تغییر آدرس گیرندگان است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا