بعد از قاچاق چوب درختان هیرکانی این‌بار نوبت به خاک رسیده. خاکی که محلی‌ها به آن «سیاه» می‌‌گویند و به‌جا مانده از انباشت چندصدساله برگ درختان جنگل است.

چوب حراج به خاک هیرکانی/ خاک سیاه، نیسانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

روزنامه شهروند نوشت: بعد از قاچاق چوب درختان هیرکانی این‌بار نوبت به خاک رسیده. خاکی که محلی‌ها به آن «سیاه» می‌‌گویند و به‌جا مانده از انباشت چندصدساله برگ درختان جنگل است.

بالا رفتن قیمت ارز، نرخ خاک ۶۰ هزار تومانی وارداتی را به ۲ میلیون تومان رسانده. خاک کانادا که مرغوب هم بود ۱۱۰ هزار تومان خریداری می‌شد و حالا کیلویی ۳ میلیون تومان هم نمی‌دهند. برای همین به خاک جنگل‌های شمالی رو آورده‌اند.

برگ‌های خشک و پوسیده شده جنگل‌ها به اندازه یک کیسه آرد حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود البته داخل استان. خاک را هم نیسانی یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ می‌فروشند.

  • منبع خبر : روزنامه شهروند