در حوزه شهری تعداد ۱۲ هزار نفر در سایت راه و شهرسازی گنبدکاووس ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵ هزار نفر حائز شرایط اولیه هستند.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبدکاووس گفت: در حال حاضر ۵ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان گنبدی واجد شرایط طرح ملی مسکن بوده که برای احداث این واحدهای مسکونی به ۵۰ هکتار زمین نیاز است.

قاسم شادکام در جلسه نهضت مسکن این شهرستان اظهار کرد: در حوزه شهری تعداد ۱۲ هزار نفر در سایت راه و شهرسازی گنبدکاووس ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵ هزار نفر حائز شرایط اولیه هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم متقاضیان مقدار زمین کنونی برای احداث طرح ملی نهضت مسکن کافی نبوده و به ۵۰ هکتار زمین نیاز است.
سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در برش استانی «طرح نهضت ملی مسکن» برای شهرستان گنبدکاووس سالانه ۲ هزار و ۳۵۴ واحد مسکونی شهری باید احداث شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر از دولت قبل در قالب پروژه طرح اقدام ملی مسکن، پروژه ۹۶ واحدی گنبدکاووس در شهرک بهارستان در چهار بلوک در حال احداث بوده و در مرحله اسکلت و دیوارچینی است.

  • منبع خبر : فارس