پس از دریافت گزارش‌هایی از اهالی دهستان کُرند مبنی بر فعالیت هنجارشکنانه تعدادی از اراذل و اوباش، ماموران هنگ مرزی اترک روز گذشته با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به شناسایی و دستگیری آنها با یک طرح ضربتی اقدام کردند.

سرپرست هنگ مرزی اترک و مرزبان درجه یک گلستان: پس از دریافت گزارش‌هایی از اهالی دهستان کُرند مبنی بر فعالیت هنجارشکنانه تعدادی از اراذل و اوباش، ماموران هنگ مرزی اترک روز گذشته با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به شناسایی و دستگیری آنها با یک طرح ضربتی اقدام کردند.

مرزبانی هنگ مرزی اترک با هرگونه هنجارشکنی و ایجاد ناامنی که موجبات سلب آسایش و امنیت مرزنشنیان را فراهم کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

  • منبع خبر : ایرنا