برنامه مراسم مختومقلی - پایگاه اخبار گنبد
زمانبندی مراسم سالگرد مختومقلی فراغی در اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان

زمانبندی مراسم سالگرد مختومقلی فراغی در اردیبهشت ۱۴۰۲

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری گرامیداشت دویست و نودمین زادروز مختومقلی فراغی در ۱۶ نقطه گلستان برگزار می‌شود.