بیت کوین - پایگاه اخبار گنبد
گلایگی شهروندان گنبدکاووس از تاریکی معابر ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
نباید برای جلوگیری از یک مشکل، مشکل جدیدی ایجاد کرد.

گلایگی شهروندان گنبدکاووس از تاریکی معابر

خاموشی معابر و حتی ورودی‌های شهرستان گنبدکاووس در شب‌ها باعث گلایگی شهروندان این شهر شده است.