دهیاری - پایگاه اخبار گنبد
دهیاران شهرستان گنبدکاووس موظفند از ساخت و سازهای غیر مجاز روستایی جلوگیری کنند ۲۳ مهر ۱۴۰۱
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان گنبدکاووس

دهیاران شهرستان گنبدکاووس موظفند از ساخت و سازهای غیر مجاز روستایی جلوگیری کنند

شهرستان گنبدکاووس دارای سومین بخش بزرگ ایران با ۱۲۸ روستااست و دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها موظف به همکاری با ادارات بنیاد مسکن و سایر دستگاه های متولی بوده و باید هرگونه تخلف را به بخشداری و فرمانداری گزارش دهند.