هواشناسی - پایگاه اخبار گنبد
آخر هفته در گلستان هوا ناپایدار خواهد بود ۲۴ آبان ۱۴۰۲
کارشناس هواشناسی گلستان

آخر هفته در گلستان هوا ناپایدار خواهد بود

کارشناس هواشناسی گلستان از نفوذ جریانات ضعیف شمالی از پنجشنبه به این استان خبر داد.