به گزارش خبرنگار پایگاه اخبار گنبد دقایقی قبل یک خودرو وانت مزدا روبروی جایگاه پمپ بنزین ورودی گنبدکاووس به دلیل وجود خاکستر در بار ذغال دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اخبار گنبد دقایقی قبل یک خودرو وانت مزدا روبروی جایگاه پمپ بنزین ورودی گنبدکاووس به دلیل وجود خاکستر در بار ذغال دچار حریق شد.

بر پایه این گزارش با سرعت عمل رانندگان عبوری و مغازه‌های مجاور و نیز گرفتن کپسول آتش نشانی از جایگاه پمپ بنزین از شعله‌ور شدن آتش جلوگیری شد.

پس از مدتی نیز خودرو آتش نشانی در محل حضور یافته و حریق به طور کامل اطفاء و خودرو با کمترین خسارت از این حادثه نجات داده شد.

آتش گرفتن خودرو وانت مزدا حامل ذغال روبروی جایگاه پمپ بنزین ورودی گنبد

  • نویسنده : طاهر زیتونلی