عصر‌ امروز شهرداری گنبدکاووس در سالن المپیک میزبان مس رفسنجان بود که در پایان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

عصر‌ امروز تین والیبال شهرداری گنبدکاووس در سالن المپیک میزبان مس رفسنجان بود که در پایان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

در هفته هشتم شهرداری گنبدکاووس میزبان طبیعت خواهد بود.

  • نویسنده : فریدون قارئی