آیا این طرح زمین‌ رایگان برای خانواده‌های ۳ فرزندی و بیشتر در گنبد هم اجرا شده؟

آیا این طرح زمین‌ رایگان برای خانواده‌های ۳ فرزندی و بیشتر در گنبد هم اجرا شده؟ و اگر تحویل شده بد نیست یک توضیحی هم مسئولین شهرستان بدن به چند خانوار تحویل شده، چند خانواده در نوبت هستن، زمین‌ در کدام مناطق هست و… یا اگر مثل قضیه تامین زمین بیمارستان ۴۰۰تختخوابی به مشکل خورده، چطور در مرکز استان براحتی زمین پیدا شده و حتی براش مراسم هم گرفته میشه ولی در پهناورترین شهرستان استان گلستان که گنبدکاووس باشه مشکل تامین زمین داریم؟‌

  • نویسنده : فریدون قارئی