به گفته دامدار؛ توزیع نامناسب و ناکافی نهاده‌های دامی تلف شدن دام‌ها را سبب شد.

در پی انتشار خبر و تصاویر تلف شدن ده‌ها راس دام در یکی از روستا‌های کوهستانی شهرستان کردکوی، با دستور علی محمد زنگانه، استاندار گلستان، تیمی متشکل از سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست بازرسی استانداری و مدیرکل جهادکشاورزی استان به منطقه رفتند و موضوع را از نزدیک بررسی کردند.

به گفته دامدار؛ توزیع نامناسب و ناکافی نهاده‌های دامی تلف شدن دام‌ها را سبب شد.

رئیس اداره دامپزشکی کردکوی، اما در کنار ضعف جسمانی و سوء تغذیه، به عواملی از جمله سرمای هوا، محیط نامناسب نگهداری، تولید گاز‌های آلاینده در محل نگهداری دام و بیماری انگلی در میان لاشه‌های دام اشاره کرد.

این موارد در اظهارات رئیس جهادکشاورزی استان نیز بود و مختار مهاجر، دستور برکناری مدیر امور دام جهادکشاورزی کردکوی را به علت توزیع نامناسب نهاده‌ها و عدم پاسخ مناسب به ارباب رجوع صادر کرد.

  • منبع خبر : صداوسیما