اهــدای جهـزیه به ۲۹ زوج از خانـواده ی بهزیستی گلستان با همکاری بنیاد خیـریه ی حضـرت رقـیه (س) که در سطـح ملی فعالیت دارند و بهزیستی استان گلسـتان و مساعـدت رئیس مجمع خیـرین استان خیر نکونام گلستان، حـاج محمد شهرکی

اهــدای جهـزیه به ۲۹ زوج از خانـواده ی بهزیستی گلستان با همکاری بنیاد خیـریه ی حضـرت رقـیه (س) که در سطـح ملی فعالیت دارند و بهزیستی استان گلسـتان و مساعـدت رئیس مجمع خیـرین استان خیر نکونام گلستان، حـاج محمد شهرکی

مـراسم بعد از ظهــر شنبه ۲۹ مهــرماه با حضـور علی محمـد زنگانـه، استــاندار گلستان، طاهـری زاده مـدیرکل بهزیستی
گلسـتان، حسیـن صمـدیان مــدیر عــامل بنــیاد خیــریـــه ی حضـرت رقـیـه (س) سرهنگ نوروزی از  قرارگاه پیشـرفـت و آبادانی سپاه نینــوای گلستان، معـاونیـن بهـزیـستی گلســتان، خــانـــواده ی زوج هــای جـوان و…. برگـزار گــردید.

برگزاری مراسم اهدای جهزیه به ۲۹ زوج از خانواده بهزیستی گلستان