یکی از مؤلفه های توسعه شهری نظم و انضباط در ترافیک و تردد خودروها می باشد.

فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد: یکی از مؤلفه های توسعه شهری نظم و انضباط در ترافیک و تردد خودروها می باشد.

چیزی که شهر گنبدکاووس سال‌هاست از آن بی بهره و رنج می‌برد.

یکی از همشهریان بیان می کرد که برای امری فوری لازم بود از بیمارستان پیامبر اعظم به مکانی در خیابان امام خمینی جنوبی برود و این فاصله را در مدت حدود ۴۵ دقیقه طی کرده بود (حدود ده برابر زمان واقعی)! اگر از اتلاف وقت صدها یا هزاران نفر، اعصاب‌های خردشده مردم در ترافیک، نزاع و درگیری بین سرنشینان خودروها، بی مسئولیتی برخی شهروندان در عدم رعایت حق تقدم و بی توجهی به چراغ های راهنمایی، مصرف سوخت، آلودگی هوای محیط و موارد دیگر که بگذریم، یکی از علت‌های این رویداد می تواند به دلیل ساعت اوج ترافیک باشد.

انتظار زیادی نیست که متولیان ترافیک شهری همزمان با زیباسازی شهر به فکر رفع این معضل‌ نیز باشند و این موضوع را‌‌ نخست در کوتاه مدت و در فاز بعدی بلند مدت و بصورت اساسی حل نمایند.

برای مدیریت کوتاه مدت در زمان اوج ترافیک (حدود ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰) راهنمایی و رانندگی می‌تواند به کمک یکی از مأموران خدوم خود در برخی از تقاطع‌های خیابان‌های اصلی ناظر و برطرف کننده گره‌های کور ترافیکی کند، شاید تعداد این نقاط در کل شهر در اوج ترافیک کمتر از انگشتان دست باشد یعنی به همین‌‌ میزان هم‌ راضی‌ هستیم، در این صورت دعای خیر مردم بیش از پیش همراه شما خواهد بود.

ان شاءالله در فازهای بعدی از جمله در تقاطع‌ها از چراغ های هوشند کنترل ترافیک و جهت دار، باز کردن‌ معابر جدید تردد که سالهای نه چندان دور هم‌‌ چند نمونه خوب از جمله خدایوسفی و… انجام شده بود، تکمیل کمربندی‌ جنوب به شمال که سالهاست به دلایل مختلف اراده ای برای اتمامش وجود ندارد، روگذر میدان بسیج، تصمیم و عزم همگانی برای یکطرفه کردن یا نکردن برخی خیابان‌های اصلی‌که سالهاست مطرح می شوند، بهینه کردن و بیشتر کردن ناوگان‌ حمل و نقل عمومی و…

  • نویسنده : فریدون قارئی