استان گلستان با طبیعت سر سبز و جنگل های زیبای هیرکانی آن شهره بود که از یک دهه اخیر به دلایل تغییرات اقلیمی گرفته تا تهدیدات خشکسالی و کم آبی با پدیده بیابانی شدن مواجه شده است، معضلی که باید برای جلوگیری از گسترش آن تدابیری ویژه ای اتخاذ کرد.

استان گلستان با طبیعت سر سبز و جنگل های زیبای هیرکانی آن شهره بود که از یک دهه اخیر به دلایل تغییرات اقلیمی گرفته تا تهدیدات خشکسالی و کم آبی با پدیده بیابانی شدن مواجه شده است، معضلی که باید برای جلوگیری از گسترش آن تدابیری ویژه ای اتخاذ کرد.

در زمان حاضر گلستان با پدیده گرد و غبار مواجه است و سابقه وقوع پدیده گرد و غبار از جمله خرداد ۱۳۹۴، ۱۲ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۹ تیر ۱۴۰۰ و ۵ شهریور ۱۴۰۰ در استان ثبت شده و تکرار آن نگرانی ها را به دلیل تهدید امنیت غذایی بیشتر می کند.

در گلستان چهار منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی در سه شهرستان و در مساحتی افزون بر ۱۳۰ هزار هکتار شناسایی شده است که تمام این سطح در منطقه برداشت واقع شده است و از کل سطوح مناطق برداشت، مساحت ۱۳ هزار هکتار با شدت زیاد، ۹۶ هزار هکتار با شدت متوسط و ۲۱ هزار هکتار با شدت کم است.

  • منبع خبر : ایرنا