#صدای_شهروند / بهتر است در برخی موارد اندکی تامل گردد.

ورودی گنبد از طرف مینودشت (میدان بسیج) تابلو راهنما در سمت چپ میدان نصب شده که هیچگونه دیدی برای راننده ای که از مینودشت بطرف گنبد می آید را ندارد و بهتر است در سمت راست میدان نصب شود یا در وسط میدان، این موضوع برای مسافرانی که شناختی از شهر گنبدکاووس ندارند مهم است.

  • نویسنده : فریدون قارئی
  • منبع خبر : پایگاه اخبار گنبد