سلام دوستان عزیز با آرزوی سلامتی و شادی من ساکن جاده اسب دوانی هستم چند شب که تریلر های حامل اشغال از این جاده وارد شهر میشن اگر یک شب و یک تریلر بود مشکلی نداره ولی اینقدر ادامه دار تو این چند مدت که سر شب بوی تعفن او چند لحظه ای در فضا پراکنده می شه . از شما می خوام در این خصوص پیگیری کنید تا گنبد به زباله دان منطقه تبدیل نشه تشکر از زحمات شما

#صدای_شهروند

سلام دوستان عزیز با آرزوی سلامتی و شادی
من ساکن جاده اسب دوانی هستم چند شب که تریلر های حامل اشغال از این جاده وارد شهر میشن اگر یک شب و یک تریلر بود مشکلی نداره ولی اینقدر ادامه دار تو این چند مدت که سر شب بوی تعفن او چند لحظه ای در فضا پراکنده می شه . از شما می خوام در این خصوص پیگیری کنید تا گنبد به زباله دان منطقه تبدیل نشه تشکر از زحمات شما

  • نویسنده : راضیه اونق