سید محمد دهنوی: برای منطقه آزاد اینچه برون، اتفاقات خوبی افتاده و دفتر آن در مجتمع سرمایه‌گذاری ناهارخوران ایجاد شده است.

دهنوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان از شکل گیری هیئت مدیره منطقه آزاد اینچه برون خبرداد و گفت: فعالیت رسمی این منطقه تجاری، خردادماه آغاز خواهد شد.

سید محمد دهنوی: برای منطقه آزاد اینچه برون، اتفاقات خوبی افتاده و دفتر آن در مجتمع سرمایه‌گذاری ناهارخوران ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان از تأیید اساس نامه این منطقه آزاد خبرداد و گفت که هیئت مدیره در حال شکل‌گیری است.

وی با بیان این که کار مطالعه منطقه هم آغاز شده که اتفاق خوب و بزرگی بود، افزود: طرح جامع منطقه آزاد اینچه برون هم در حال شکل گیری است که بر اساس آن زون بندی داشته باشیم.

دهنوی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم از ابتدای خرداد، کار رسمی منطقه آزاد شروع شود.

طبق گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آمده و بازدیدهای داشتند و بعد از اعلام رسمی شروع به کار منطقه آزاد، اعلام خواهد شد.

  • منبع خبر : تحلیل بازار