از ساعات گذشته در گنبد به اینترنت دسترسی پایداری نداریم از دقایقی پیش حدود ساغت 22:50 به نظر‌میرسد اینترنت ملی فعال شده است، پس‌ از فیلتر شدن اینستاگرام، اتصال واتساپ نیز میسر نمی باشد و اینستاگرام نیز فیلتر شده است.

از ساعات گذشته در گنبد به اینترنت دسترسی پایداری نداریم از دقایقی پیش حدود ساغت ۲۲:۵۰ به نظر‌میرسد اینترنت ملی فعال شده است، پس‌ از فیلتر شدن اینستاگرام، اتصال واتساپ نیز میسر نمی باشد و اینستاگرام نیز فیلتر شده است.

دسترسی به اکثر فیلترشکن و وی پی ان ها نیز از اینترنت ای دی اس ال، ایرانسل و همراه اول میسر نمی باشد.