دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رأی محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرط بندی در این شهرستان خبر داد.

علیرضا مزیدی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: رأی پرونده پرونده پولشویی و شرط بندی در شهرستان ترکمن قطعی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن افزود: رأی این پرونده به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت قضائی دارند، الزامی است، اعلام می‌شود.

مزیدی ادامه داد: در این پرونده یک آنه محمد کر فرزند قره بابت جرم پولشویی سازمان یافته به ۱۸ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان، نفر دوم بهمن کوسلی فرزند نازگل بابت پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۹۴ تومان، نفر سوم ضیاالدین خالدی فرزند عبدالقدیر بابت پولشویی سازمان یافته به میزان یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۱۸۹ تومان، نفر چهارم هادی کاملی فرزند محمدمهدی دایر بر پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۸۲۶ میلیون و ۵۱۰ تومان، نفر پنجم رضا احمدی فرزند محمد دایر بر پولشویی به مبلغ سه میلیارد و ۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۹۵۳ تومان، نفر ششم اسماعیل کفاش زبردست فرزند ابراهیم پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی ۹ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۵۵ تومان، نفر هفتم قدیر مازندرانی فرزند صفی الله باب پولشویی سازمان یافته به چهار میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۶ تومان و نفر هشتم محمدصفا صانعی فرزند عبدالناصر دایر بر پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی پنج میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۴۹۷ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.

مزیدی گفت: متهمان این پرونده همه به دو سال حبس تعزیری هم محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این، محکومان یک آنه محمد کر بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت هفت میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، دوم بهمن کوسلی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، سوم هادی کاملی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدل از مصادره و ضبط اموال، چهارم اسماعیل کفاش زبردست از باب جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، پنجم ضیاالدین خالدی از بابت جزای نقدی معادل پولشویی به ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، ششم رضا احمدی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، هفتم قدیر مازندرانی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال و هشتم محمدصفا صانعی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت دو میلیارد تومان بدل از مصادره و ضبط اموال محکوم شدند.

وی گفت: حسب دادنامه ۱۴۰۱۰۳۳۹۰۰۰۴۹۸۳۰۴۹ شعبه چهار دیوان عالی کشور، همه مجازات‌های تعزیری رضا احمدی، اسماعیل کفاش زبردست و هادی عاملی به میزان یک چهارم از مجازات‌های تعیین شده کسر و رأی بقیه محکومان ابرام می‌شود.

دادستان شهرستان ترکمن گفت: این افراد اعضای یک شبکه گسترده شرط بندی بودند که سال ۱۳۹۹ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر