مراکز انتقال خون شهرستان‌های گرگان و گنبدکاووس، در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی فعال خواهد بود.

مراکز انتقال خون شهرستان‌های گرگان و گنبدکاووس، در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی فعال خواهد بود.