هفته گذشته روز جهانی معلولین درش قرار داشت که موزه فرش گنبدکاووس برای حمایت از معلولین شهرستان اعلام کرد به مدت یک هفته بازدید از این موزه برای معلولین رایگان است ولی یکی از مخاطبین پایگاه اخبار گنبد پیام و تصاویر و مشکل ذیل را مطرح کرد که قابل تامل بود.

هفته گذشته روز جهانی معلولین درش قرار داشت که موزه فرش گنبدکاووس برای حمایت از معلولین شهرستان اعلام کرد به مدت یک هفته بازدید از این موزه برای معلولین رایگان است ولی یکی از مخاطبین پایگاه اخبار گنبد پیام و تصاویر و مشکل ذیل را مطرح کرد که قابل تامل بود.

درود بر شما مدیر محترم
معلولی هستم از شهروندان گنبدکاووس،
چند روز پیش که از جلوی موزه فرش می گذشتم که برگه ای روی در ورودی اش توجه ام را جلب کرد، بازدید از موزه به مدت یک هفته (هفته معلولین) رایگان است، خواستم داخل بشم ولی تا چشمم به پله های ورودی افتاد ، عطای بازدید را به لقایش بخشیدم.
حال سوالم از مسئولین محترم این است که چه تمهید و امکاناتی برای ورود معلولین ویلچری مانند من فراهم کرده اند که بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم و رایگان بودن بازدید جهت معلولین هم معنی و مفهومی داشته باشد؟

 

مشکل معلولین با موزه فرش گنبد که وعده نمایشی بازدید رایگان داد

مشکل معلولین با موزه فرش گنبد که وعده نمایشی بازدید رایگان داد

مشکل معلولین با موزه فرش گنبد که وعده نمایشی بازدید رایگان داد

 

  • نویسنده : راضیه اونق