پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس که با حضور هیئت اجرایی انتخابات و نماینده ویژه فرماندار برگزار شد مهدی عبدلی نفر اول شد.

پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس که با حضور هیئت اجرایی انتخابات و نماینده ویژه فرماندار برگزار شد مهدی عبدلی نفر اول شد.

در پایان این انتخابات نتایج ذیل بدست آمد:

?اعضای اصلی:
۱. مهدی عبدلی با ۳۵ رای
۲. احمد غلامی با ۲۵ رای
۳. علی نقی زاده با ۲۲ رای
۴. عباس نظرخانی با ۲۱ رای
۵. علی حیدری با ۱۹ رای

?اعضای علی البدل:
۱. ایوب نوروزی با ۱۸ رای
۲. حسین عباسی با ۱۷ رای

نفرات برگزیده به مدت ۴ سال به عنوان اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس فعالیت خواهند کرد.

 

نتایج انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف گنبدکاووس مشخص شد