مطالعات معتبر در دنیا می گوید ایران بیش از ۴۰ درصد منابع آب سطحی خود را در دهه‌های گذشته از دست داده است. این یک تناقض است. شما مثلا ۱۰۰ سد ساخته‌اید و حداقل باید منابع آب سطحی شما افزایش یابد.ولی مطالعات می‌گوید شما ۴۰ درصد منابع آب سطحی خود را از دست داده اید.

مهدی معتق، استاد دانشگاه لایبنیتز هانوفر و مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان: متاسفانه در کشور ما تمرکز در سالهای گذشته روی سدسازی بوده است.

مطالعات معتبر در دنیا می گوید ایران بیش از ۴۰ درصد منابع آب سطحی خود را در دهه‌های گذشته از دست داده است. این یک تناقض است. شما مثلا ۱۰۰ سد ساخته‌اید و حداقل باید منابع آب سطحی شما افزایش یابد.ولی مطالعات می‌گوید شما ۴۰ درصد منابع آب سطحی خود را از دست داده اید.

علتش این است که شما اگر جایی سد ساخته‌اید و مثلا ۲ کیلومتر مربع به مساحت آب سطحی اضافه کرده‌اید، ولی مدیریت ناکارآمد آبی شما سبب شده در پایین دست سد، تالابی و دریاچه ای خشک شود ودر نتیجه مجموعه این عوامل باعث منفی شدن بیلان آب سطحی ما شده است.

  • منبع خبر : خبرآنلاین