سیدعلی مهاجر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از واگذار شدن نظارت بر آرد و نان استان به عهده آن معاونت خبر داد.

سید علی مهاجر اظهار کرد: نگاه ما در موضوع آرد و نان، ایجابی بوده است و باور داریم بهترین و مؤثرترین ناظر در هر حوزه‌ای مردم هستند که می‌توانند در مبارزه با فساد، بهبود و اصلاح امور بسیار کمک کننده باشند.

وی گفت: با واگذاری این مسئولیت به معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی، تلاش خواهیم کرد با ایجاد ساختار تشکیلاتی و شبکه‌بندی شده از ناظرین در اتحادیه‌های آرد و نان، کارخانه‌های آرد، شبکه حمل و نقل و توزیع آرد و نانوایی‌ها، بر روند تهیه و تولید نان نظارت جدی انجام شود.

مهاجر به ارزیابی و نظارت بر روند توزیع آرد و نان اشاره کرد و افزود: قطعاً در این روند، اتحادیه‌ها و نانوایان برتر و امین به مردم معرفی و تجلیل خواهند شد و البته کسانی که مرتکب تخلف می‌شوند و اخلالی در تأمین نان مورد نیاز مردم ایجاد می‌کنند و به دنبال سودجویی خود هستند، برخورد می‌شود.

مهاجر ضمن تاکید بر اهمیت حضور مردم و کمک به نظارت، گفت: ساختار تشکیلاتی ناظر، از خود مردم و افراد امین و دل‌سوز شهر، منطقه و روستا خواهند بود که شناسایی، و سازماندهی می‌شوند، بعد از آموزش‌های لازم، بکارگیری خواهند شد. مطمئناً ایجاد تشکیلات نظارتی و ارزیابی از خود مردم با ساختار شبکه‌ای و مدون، می‌تواند در هر موضوعی که نیاز به نظارت داشته باشد بکارگیری شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر