همزمان با روز ملی روستا و عشایر (۱۵ مهر ۱۴۰۱)، نمایشگاه طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی گلستان در ۵۰ غرفه با مشارکت زنان و مردان اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ها و روستاهای استان گلستان در روستای محمدآباد گرگان برگزار شد.

به گزارش ایسنا گلستان: همزمان با روز ملی روستا و عشایر (۱۵ مهر ۱۴۰۱)، نمایشگاه طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی گلستان در ۵۰ غرفه با مشارکت زنان و مردان اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ها و روستاهای استان گلستان در روستای محمدآباد گرگان برگزار شد.

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

نمایشگاه همدلی اقوام برای آبادانی روستاهای گلستان

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا