براساس قانون تنها یکبار دولت در بحث سیستم‌های آبیاری تحت فشار برای اراضی کشاورز هزینه می‌کند و افرادی که در سنوات گذشته اراضی خود را مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری کردند و با نواقصی مواجه بودند باید خودشان هزینه آن را تقبل کنند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان گفت: براساس قانون تنها یکبار دولت در بحث سیستم‌های آبیاری تحت فشار برای اراضی کشاورز هزینه می‌کند و افرادی که در سنوات گذشته اراضی خود را مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری کردند و با نواقصی مواجه بودند باید خودشان هزینه آن را تقبل کنند.

محسن کیاالحسینی با بیان اینکه ۸۰ درصد از آب­‌های استان در بخش کشاورزی مصرف می­‌شود، افزود: امسال ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان را مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار کردیم، ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان مجهز به آبیاری قطره‌­ای نوار تیپ،۵۳ هزار هکتار مجهز به بارانی و ماشین­‌های آبیاری و ۱۶ هزار هکتار مجهز به انتقال آب با لوله شدند.

  • منبع خبر : فارس