خشک شدن کامل تالاب در دومین ماه فصل بهار

خشک شدن کامل تالاب در دومین ماه فصل بهار

 

  • نویسنده : فریدون قارئی