ما از گلستان فقط‌ اسمش را یدک می‌کشیم، در پَسِ اسمِ قشنگ و زیبایش، محرومیت‌هایش، کمبودهایش و حسرت‌هایش را می‌بینیم‌، زندگی می‌کنیم و سازگار شده ایم

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

چقدر بد و وحشتناک، گنبدکاووس حال و هوای بیابانی دارد +تصویر

  • نویسنده : فریدون قارئی