بچه‌های زیر چهار سال اگر شنوایی آنها درست شود تکلم آنها نیز درست می‌شود و این مهم برای ما یک فوریت است.

وزیر بهداشت: با توجه به اینکه کاشت حلزون شنوایی هزینه بالایی دارد اما برای بچه‌های زیر چهار سال رایگان انجام می‌شود.

بچه‌های زیر چهار سال اگر شنوایی آنها درست شود تکلم آنها نیز درست می‌شود و این مهم برای ما یک فوریت است.

در کشور ۱۵ مرکز دولتی و ۱۵ مرکز خصوصی را موظف کردیم که کشت حلزون شنوایی را انجام بدهند.

  • منبع خبر : تسنیم