مقدار متوسط باران از ابتدای سال آبی ۱۴۰۱ تا پایان دی در مقایسه با میانگین بلند مدت ۱۸ درصد کمتر شده است.

براساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مقدار بارندگی تجمعی در این مدت در استان ۱۴۰ میلیمتربود که در مقایسه با آمار بلند مدت ۳۲ میلیمتر کمتر شده است.

براساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای گلستان، میانگین بارش در حوضه‌های آبریز گرگانرود ۱۸ درصد، اترک سفلی ۳۲ درصد و نکارورد علیا ۱۵ درصد کمتر، اما در خلیج گرگان ۳۲ درصد و در قره سو ۵ درصد در مقایسه با میانگین بلند مدت بیشتر شده است.

براساس این گزارش، ذخیره آبخوان‌های استان نیز حدود ۲۵ درصد کمتر از دوره بلند مدت شده است.

از ابتدای سال آبی تا پایان دی در مقایسه با میانگین بلند مدت در آبخوان‌های کم عمق حدود ۲۴۲ میلیون مترمکعب و در آبخوان‌های عمیق حدود ۷۶ میلیون متر مکعب میزان ذخیره آب کمتر شده است.

  • منبع خبر : صداوسیما