کلید منزل مسکونی به خانواده پنج قلوهای گنبدی ظرف مدت ۲۴ساعت توسط مهندس ملک، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تحویل شد.

کلید منزل مسکونی به خانواده پنج قلوهای گنبدی ظرف مدت ۲۴ساعت توسط مهندس ملک، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تحویل شد.

طبق توئیت فریدون قارئی، سردبیر پایگاه‌ اخبار گنبد؛ طی صحبت تلفنی دقایق پیشم با آقای ملک مدیر کل اداره راه و شهرسازی گلستان؛ ایشان گفتن امروز بصورت موقت (تا زمان تکمیل شدن واحدهای مسکن ملی) کلید یک منزل ویلایی ۹۰متری به پدر ۵قلوها تحویل می‌شه و با تکمیل شدن واحدهای نهضت مسکن ملی یک واحد برای ایشان تحویل و سند زده خواهد شد.

 

کلید خانه 5قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

کلید خانه 5قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

کلید خانه 5قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

کلید خانه 5قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

کلید خانه 5قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

  • نویسنده : فریدون قارئی