مشابه این‌ پیام طی روزهای اخیر چندین‌ بار به شبکه های مجازی پایگاه اخبار گنبد رسیده بود که بدین شکل منعکس می گردد

مشابه این‌ پیام طی روزهای اخیر چندین‌ بار به شبکه های مجازی پایگاه اخبار گنبد رسیده بود که بدین شکل منعکس می گردد

وضعیت بلوار دانشجو
ساعت ۱۱ شب به بعد تا ۳ الی ۴ صبح بلوار دانشجو میشه پیست ماشین سواری
با صدای اگزوز و دود زا آسایش نزاشتن برای ساکنین‌‌ محل
خواهش میکنم تو سایت منتشر‌ کنید تا مسئولین فکر راه چاره باشن و این معضل رو پیگیری کنن

 

  • نویسنده : راضیه اونق