تصادف شدید منجر به فوت یک نفر و مصدوم‌شدن چندین نفر که در حال خرید میوه از دستفروشان و وانتی‌های حاشیه جاده بودند در ورودی شهر گنبد رخ داد.

تصادف شدید منجر به فوت یک نفر و مصدوم‌شدن چندین نفر که در حال خرید میوه از دستفروشان و وانتی‌های حاشیه جاده بودند در ورودی شهر گنبد رخ داد.

طبق شنیده ها خودروی در حال حرکت به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو در سرعت بالا، به خریداران و میوه فروشان حاشیه جاده گنبدکاووس برخورد کرد که در پی این حادثه یک نفر جانش را از دست داد و چندین نفر روانه بیمارستان شدند.

به نظر می‌رسد ساماندهی دستفروشان حاشیه جاده باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد اتفاقات ناگوار اینچنینی نباشیم.

یک نفر در گنبدکاووس جانش را بخاطر خرید میوه از حاشیه جاده از دست داد.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی