در بازدید از رودخانه‌های استان، در ۵ ماهه اول امسال، ۲۸ مورد برداشت غیر اصولی شن و ماسه و تخلیه پساب گل آلود کارگاه‌های سنگ شکن شناسایی شده است.

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان از شناسایی ۲۸ برداشت غیر اصولی شن و ماسه از رودخانه‌ها خبر داد.

عبدالرضا کابلی گفت: در بازدید از رودخانه‌های استان، در ۵ ماهه اول امسال، ۲۸ مورد برداشت غیر اصولی شن و ماسه و تخلیه پساب گل آلود کارگاه‌های سنگ شکن شناسایی شده است.

کابلی گفت: عمق و طول و عرض و حجم مکان‌های برداشت شن و ماسه و تخلیه پساب گل آلود کارگاه‌های سنگ شکن به رودخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

او گفت: به مالکان شرکت‌هایی که برداشت غیر اصولی شن و ماسه داشتند و سنگ شکن‌هایی که تخلیه پساب گل آلود به رودخانه‌ها داشتند اخطاریه داده شده است.

کابلی افزود: رونوشت اخطاریه‌های مذکور در صورتی که در اسرع وقت نسبت به رفع خسارت اقدام نکنند مطابق قانون و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان