طی مکاتبات مدیر شهرستان با معاون محترم وزیر نیرو جهت رفع حریم مقرر شد اقلام مورد نیاز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال جهت اجرای رفع حریم با اولویت فشار متوسط اختصاص یابد که در حال انجام است.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس در گزارشی از مصوبات سفر علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی به شهرستان گنبدکاووس که با رویکرد تمرکز زدایی استاندار و پیگیری و تلاش امانقلیچ شادمهر نماینده گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی انجام شد اظهار داشت: بر طبق مصوبات برای روشنایی معابر گنبدکاووس ۲۰میلیارد ریال تخصیص داده شده که در مرحله انتخاب پیمانکار است.

مهدی دهرویه خاطر نشان کرد: طی مکاتبات مدیر شهرستان با معاون محترم وزیر نیرو جهت رفع حریم مقرر شد اقلام مورد نیاز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال جهت اجرای رفع حریم با اولویت فشار متوسط اختصاص یابد که در حال انجام است.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری