بیمه سلامت همگانی - پایگاه اخبار گنبد
۱۶۸ هزار گلستانی طی ۸ ماهه گذشته به صورت رایگان بیمه سلامت شدند ۰۱ آبان ۱۴۰۱
برخوردار شده‌اند. مدیرکل بیمه سلامت گلستان

۱۶۸ هزار گلستانی طی ۸ ماهه گذشته به صورت رایگان بیمه سلامت شدند

مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت که در هشت ماهه گذشته ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی این استان به صورت رایگان زیر پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفتند.