ترمینال گنبد کاووس - پایگاه اخبار گنبد
پیشرفت ۴۰ درصدی ساخت پایانه مسافربری برون شهری گنبد کاووس ۲۱ آبان ۱۴۰۱
شهردار گنبد کاووس

پیشرفت ۴۰ درصدی ساخت پایانه مسافربری برون شهری گنبد کاووس

شهردار گنبد کاووس از پیشرفت ۴۰ درصدی ساخت پایانه مسافربری برون شهری گنبدکاووس خبر داد.