دختران دانش آموز گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران گنبدی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
چه گروهی مسبب این اتفاقات است

نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران گنبدی

پیگیری در مورد نتیجه بررسی دوربین‌های مداربسته پیرامون مسمومیت دختران و استرس و ترسی که به دانش‌آموزان شهر وارد شده