قائمی - پایگاه اخبار گنبد
فراهاد قائمی: والیبال لجن‌زار شده/ آلکنو عروسک خیمه‌شب‌بازی است ۱۴ تیر ۱۴۰۰
فرهاد قائمی: متاسفانه فضای والیبال کثیف و لجن‌زار شده است.

فراهاد قائمی: والیبال لجن‌زار شده/ آلکنو عروسک خیمه‌شب‌بازی است

دریافت کننده سابق تیم ملی والیبال کشورمان گفت: متاسفانه فضای والیبال کثیف و لجن‌زار شده است.