استخدامی ۲ نفر مهندسی شیمی

آگهی استخدام کارخانه سیمان پیوند گلستان

تلفن تماس و کسب اطلاعات بیشتر ۰۱۷۳۵۸۰۸۴۱۰ – داخلی ۲۴۱ (کارگزینی)