برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گنبدکاووس به ۱۵۰ هکتار زمین نیاز است و نهادهای اجرای برای تامین زمین همکاری ندارند.

پناه یزدان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گنبدکاووس به ۱۵۰ هکتار زمین نیاز است و نهادهای اجرای برای تامین زمین همکاری ندارند.

در حال حاضر ساخت ۹۶ واحد ساختمانی در منطقه بهارستان گنبدکاووس در زمینی به مساحت هفت هزارمتر با شتاب و پیشرفت خوبی در حال تکمیل شدن است.

وی افزود: در منطقه بهارستان هفت هکتار در اختیار داریم که واحدهای مسکونی در حال ساخت، بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی ادامه داد: عرصه ای به مساحت دو هکتار متعلق به سازمان جهاد کشاورزی گنبد به نام راه و شهرسازی دارای سند شده اما در ادامه فرآیند شاهد آن هستیم که در تنظیم صورت جلسه تعلل می شود.

زمینی به مساحت ۹۰ هکتار در مسیر اسب دوانی گنبدکاووس شناسایی شده که مدیران جهاد کشاورزی با استناد به بندهای قانونی و تفسیرهای مختلف از قانون، از واگذاری آن استنکاف می کنند.

وی با بیان این که در گنبدکاووس نیاز به ۱۵۰ هکتار زمین است، تاکید کرد که در تأمین زمین در این شهرستان مشکل داشته و هرگونه پیشرفت در امور، نیازمند شناسایی اراضی جدید و یا معرفی عرصه های مازاد توسط دستگاه های اجرایی است.

  • منبع خبر : تحلیل بازار