اسامی نفرات برتر و رتبه‌ زیر ۱۰۰۰ کنکور شهرستان گنبدکاووس

?مریم‌ آق آتابای؛ رتبه ۸۷تجربی

?نعمان مختومی؛ ۱۰۶انسانی

?فاطمه حجتی؛ ۱۵۴انسانی

?سینا اسلانی؛ ۱۵۷زبان

?محمد امین رضوانی؛ ۱۷۹انسانی

?آیتکین قرنجیک رتبه ۱۸۴زبان

?ابراهیم مهاجری؛ ۱۹۷ریاضی

?آیدا جمال؛ ۲۳۰ریاضی

?امیر رضا کر؛ ۲۵۰تجربی

?غزل نادری؛ ۲۵۹ریاضی

?میکائیل نظری قوجق؛ ۲۶۴ انسانی

?درسا ناظری؛ رتبه٢٧٤انسانی

?سارا یحیوی؛ ۲۸۵تجربی

?رابعه کوکبی؛ ۳۸۴هنر

?غزاله قدرتی عباسی؛ ۴۴۷زبان

?فاطمه کاغذلو ۵۵۹ ریاضی

?نازنین عبداللهیان ۵۷۶زبان

?عرفان جرجانی ۵۸۶انسانی

?سید کسری ضیائی ۶۹۱زبان

?عبدالمتین بابکی ۶۹۳ریاضی

?محمد حاجی لی دوجی؛ ۷۳۶انسانی

?بنیامین سعادتی؛ ۸۳۲تجربی و ۶۶۵زبان

?محمد نصرتی ۸۸۳ تجربی

?عالیه قوجق نژاد ۸۹۹انسانی

?مهلا یازرلو رتبه ۹۷۱انسانی

?منبع اطلاعات: پایگاه خبری اخبار گنبد

✅با آرزوی موفقیت برای تمامی آینده‌سازان شهرمان در هر رتبه و رشته‌ای.

?توجه: این لیست طی فراخوان پایگاه اخبار گنبد و کانال تلگرام‌ خبرهای جالب گنبد توسط‌ مشارکت همشهریان تکمیل شده و کامل نیست.

  • نویسنده : راضیه اونق