اسامی نفرات برتر و رتبه‌ زیر ۱۰۰۰ کنکور شهرستان گنبدکاووس

🔷مریم‌ آق آتابای؛ رتبه ۸۷تجربی

🔶نعمان مختومی؛ ۱۰۶انسانی

🔷فاطمه حجتی؛ ۱۵۴انسانی

🔶سینا اسلانی؛ ۱۵۷زبان

🔷محمد امین رضوانی؛ ۱۷۹انسانی

🔶آیتکین قرنجیک رتبه ۱۸۴زبان

🔷ابراهیم مهاجری؛ ۱۹۷ریاضی

🔶آیدا جمال؛ ۲۳۰ریاضی

🔷امیر رضا کر؛ ۲۵۰تجربی

🔶غزل نادری؛ ۲۵۹ریاضی

🔷میکائیل نظری قوجق؛ ۲۶۴ انسانی

🔶درسا ناظری؛ رتبه٢٧٤انسانی

🔷سارا یحیوی؛ ۲۸۵تجربی

🔶رابعه کوکبی؛ ۳۸۴هنر

🔷غزاله قدرتی عباسی؛ ۴۴۷زبان

🔶فاطمه کاغذلو ۵۵۹ ریاضی

🔷نازنین عبداللهیان ۵۷۶زبان

🔶عرفان جرجانی ۵۸۶انسانی

🔷سید کسری ضیائی ۶۹۱زبان

🔶عبدالمتین بابکی ۶۹۳ریاضی

🔷محمد حاجی لی دوجی؛ ۷۳۶انسانی

🔶بنیامین سعادتی؛ ۸۳۲تجربی و ۶۶۵زبان

🔷محمد نصرتی ۸۸۳ تجربی

🔶عالیه قوجق نژاد ۸۹۹انسانی

🔷مهلا یازرلو رتبه ۹۷۱انسانی

🔷منبع اطلاعات: پایگاه خبری اخبار گنبد

✅با آرزوی موفقیت برای تمامی آینده‌سازان شهرمان در هر رتبه و رشته‌ای.

🟣توجه: این لیست طی فراخوان پایگاه اخبار گنبد و کانال تلگرام‌ خبرهای جالب گنبد توسط‌ مشارکت همشهریان تکمیل شده و کامل نیست.

  • نویسنده : راضیه اونق