نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: اشتغال استان گلستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

رحمت اله نوروزی، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: اشتغال استان گلستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان نیاز به حمایت دارند، افزود: علی رغم قول‌های داده شده هنوز مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه فصل کشت پاییزه است و کشاورزان باید بذر و کود مورد نیاز خود را تهیه کنند اما هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و این باعث گله مندی آنها شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۵۷ میزان کشت پنبه در استان مورد توجه بود اما اکنون با کاهش چشم گیری مواجه است، گفت: امروز به امنیت غذایی مردم که از اصلی ترین موضوعات است باید توجه اساسی صورت گیرد.

نوروزی با بیان اینکه استان گلستان استان صنعتی نیست، اظهار کرد: پایه بودجه در استان ضعیف است و نیاز به توجه و رسیدگی دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز اعتیاد، طلاق و بزهکاری‌های اجتماعی در گلستان در حال افزایش است، یادآور شد: طی دو سال گذشته استان گلستان رتبه نخست در سرقت مسلحانه داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر